Ambassade de Slovaquie en France
2010-09-17

Coordonnées- Adresse : 125, rue du Ranelagh, 75016 Paris
- Téléphone : 01 71 93 73 33
- Fax : 01 42 88 76 53
- E-mail : [URL : emb.paris@mzv.sk]
- Site internet : [URL : http://www.mzv.sk/paris]

Ambassadeur

: Marek Estok

Téléphone secrétariat : 01 71 93 73 60

Conseiller, adjointe au chef de mission

: Edita Filadelfiova (Fax : 01 42 88 76 53)

Conseiller, Consul

: Marta Dömökovä (Fax : 01 71 93 73 34)

Conseiller, Secteur culturel

: Bozena Krizikova (Fax : 01 71 93 73 59)

Conseiller, Secteur économique

: Lujza Richterova (Fax : 01 71 93 73 50)